fbpx

Din plastiksortering har ingen fordele

Hvis du går og tror, at fordi du sorterer plastik derhjemme, så gør du det bedste, du kan for klimaet, så kan du godt tro om igen. Forskningsresultater viser nemlig noget andet.

Seks gange større klimafordele

I Danmark er vi over de sidste ti år blevet vant til at skulle sortere vores affald indenfor hjemmets fire vægge. Vi gør det med en tro på, at vi gør noget godt.

Men hvor godt er det egentlig for klimaet, at vi sorterer affald i hjemmene?

Det har blandt andet SDU og Rambøll undersøgt. I undersøgelserne sætter de hjemmesorteringsmetoden op mod post-separering. Post-separering er en metode, hvor alt affald sorteres på en dertil indrettet sorteringsenhed.

Når SDU, Rambøll og andre sammenligner sortering i hjemmene med post-separering er pris, renhed og selvfølgelig klimafordelene blandt de parametre, der undersøges. Forskerne har fundet frem til, at det for klima og miljø er seks gange bedre, hvis plastik bliver sorteret uden for hjemmet.

Hvorfor skal vi sortere?

Plastik

– substantiv, fælleskøn

Definition: 
Plastkunststof er en betegnelse for en række materialer, almindeligvis baseret på mineralolie fra undergrunden (råolie). Råproduktet blandes med forskellige stoffer alt efter hvilke egenskaber materialet skal have, bl.a. hårdhed, elasticitet, resistens mod UV-stråling og farve. Wikipidia

Hjemmesortering giver mindre materiale til genanvendelse

Hele idéen med sortering er at vi maksimerer udbyttet af materialer, der bliver genanvendt, desværre viser undersøgelser, at det ikke helt står sådan til.

“Ved at sortere i hjemmene får vi mindre mængder af plastik ud, fordi folk er tilbageholdende med at smide for eksempel en mayonnaise-bøtte ud,” siger professor Henrik Wenzel, SDU, på Climate Thursday webinar.

Dette resulterer selvfølgelig i, at vi ikke får genanvendt de ressourcer, vi kunne have gjort, hvis vi valgte at sortere uden for hjemmene.

Der vil simpelthen blive mere plastik tilgængelig ved hjælp af post-separering og ikke kun plastik, men faktisk også de andre materialer, der sorteres som for eksempel metal.

Det er dyrere at sortere i hjemmene

Når du sorterer derhjemme, er det faktisk også en væsentlig dyrere omgang, end hvis plastikken blev sendt til post-separering. Det skyldes simpelthen, at arbejdskraft er blevet dyrere, og da den tendens vil fortsætte, vil det kun blive dyrere at få folk til at skulle sortere det hele manuelt.

Holland sorterer på fælles anlæg

Omstillinger tager tid og koster mange penge, og i Danmark har vi nærmest kun lige fået sat affaldssortering i system i hjemmene, og så er vi ikke engang helt i mål endnu, så det bliver ikke lige med det første, at vi får sat gang i post-separeringssystemet.

Der er dog allerede et land, der har styr på det. I Holland separeres plastik udenfor hjemmene og det med stor succes. Faktisk begyndte de allerede at sende til post-separering i 2019. 

Hvorfor sorterer vi så i hjemmet?

Det kan være svært at forstå, hvorfor vi så ikke sorterer vores plastik udenfor hjemmet, når det nu er både billigere, mere effektivt og bedre for klimaet.
Svaret på, hvorfor vi sorterer i hjemmet kan koges ned til et enkelt ord:
Politik.

Kilder:
Du kan se hele grundlaget for denne artikel på:
https://www.sdu.dk/en/forskning/sdu-climate-cluster/climate-thursdays/2023


Ved at sortere i hjemmene får vi mindre mængder af plastik ud, fordi folk er tilbageholdende med at smide for eksempel en mayonnaise-bøtte ud.

siger professor Henrik Wenzel, SDU