fbpx

Kan mad være klimavenligt og sundt?

Der kan være mange parametre at kigge på, når vi skal vælge, hvad vi dog skal spise.

Det skal være sundt, det skal være fyldt med kostfibre, vitaminer, proteiner….. Og så videre. Og så skal det selvfølgelig også være klimavenligt. 

Hvordan går alle de andre ønsker til vores mad egentlig i spænd med at vælge klimavenlig mad?

For nylig var der forskningens døgn i hele Danmark og Aarhus Universitetshospital holdt oplæg under titlen: “Bæredygtig = Sund?”, hvor blandt andet de nye klimakostråd kom under kærlig behandling. For er de så egentlig klimavenlige og sunde?

Sådan skal du spise

De syv kostråd
– godt for sundhed og klima

• Spis planterigt, varieret og ikke for meget
• Spis flere grøntsager og frugter
• Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk
• Spis mad med fuldkorn
• Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
• Spis mindre af det søde, salte og fede
• Sluk tørsten i vand

Hvad er klimavenligt mad?

I 2021 blev der udgivet nye kostråd i Danmark. Klimakostrådene. Følger du dem, er du angiveligt både klimavenlig og sund.

Så det er jo så nemt egentlig. Men hold engang, for ifølge oplægget var der ikke forskning bag, da de nye klimakostråd kom ud, som der var med de forrige kostråd. Betyder det så, at de nye råd ikke er gode?

“Klimakostrådene tillader mere kød og flere mejeriprodukter, end de forskningsbaserede kostråd, vi holder dem op imod,” siger forsker Christina C. Dahm, som henviser til “EAT Lancet”, som er en global referencediæt, som der netop er forskning bag, som hun påpeger, der mangler for de danske klimakostråd.

Herudover nævnes også fisk og nødder, som altid værende gode og klimavenlige i klimakostrådene, men der findes heller ikke forskning til at bakke det op, da fisk kan have store udledninger gennem opdræt, og nogle nødder kræver en del vand for at blive til slutproduktet.

Når vi ser på “EAT Lancet”-kostrådene er der forskning, der påviser, at spiser vi efter disse kostråd, så vil vi kunne sænke drivhusgasudledningen betragteligt.

Hvorfor skal vi spise klimavenligt?

At spise klimavenligt vil også betyde, at vi har en mere bæredygtig tilgang til mad, og det er vigtigt.

Fortsætter vi takterne, hvor vi på verdensplan spiser mere og mere kød og øger vores forbrug af fødevarer, der kræver store arealer, så vil det få store konsekvenser.

“Når vi øger forbruget af vand og land, mindsker vi biodiversiteten. Samtidig sætter vi os selv i kontakt med nye dyrearter og lignende.” siger Christina C. Dahm.

Sættes vi i kontakt med nye dyrearter betyder det nye bakterier og vira, som kan få verdensomspændende konsekvenser, som vi så det med corona.

Spiser vi efter “EAT Lancet” og klimakostrådene, vil vi i langt højere grad kunne undgå at ødelægge mere biodiversitet.

Det er både godt for dig, for planeten og for dyrene at spise efter klimakostrådene, så hvorfor gør vi det ikke?


Klimakostrådene tillader mere kød og flere mejeriprodukter, end de forskningsbaserede kostråd, vi holder dem op imod

siger forsker Christina C. Dahm

Hvad er en sund og klimavenlig madkultur?

Når vi ser på, hvad der er godt for os og for planeten, så er det faktisk det samme. Klimavenlig mad ER sund mad.

Det virker jo lige til.

Men sådan er det ikke.

“Vi lever i et obesogenisk fødevaremiljø (fødevaremiljø som fremmer overvægt). Fødevaremiljøet er ikke et individuelt ansvar, og der er ingen tvivl om, at systemer påvirker hverdagen. Sunde og klimavenlige valg kræver mere tid og flere penge,” siger Christina C. Dahm.

Så hvis du synes, det er svært at finde tid og overskud til at tage de klimavenlige og sunde valg, har du fuldstændig ret. Systemet er ikke bygget til, at du skal tage de valg.

Så for at vi allesammen kan gøre den forskel, der skal til på det fødevaremæssige plan, så skal vi altså enten have rigtig god tid og nok på kistebunden, eller også skal vi kræve en ændring af systemet.

Med udsigten til 10 milliarder munde at mætte, er det på tide, vi får ændret på nogle af de områder, som berører os allesammen.

Når nu vi snakker om ændringer, hvad synes forbrugerne så egentlig om fremtidens plantebaserede mad? Det kan du læse om i et kommende blogindlæg.


Kilder:

https://fvm.dk/foedevarer/mad-maaltider-og-sundhed/de-officielle-kostraad

https://eatforum.org

https://www.foa.dk/global/news/nyt-fra-foa/2023/februar/hele-danmark-er-inviteret-med-til-baelgfrugternes-dag

https://www.obesityevidencehub.org.au/collections/environmental/the-obesogenic-environment-how-did-we-get-here