fbpx

Kvinderne driver forandringen og bekymrer sig (mest) om klimaet – mændene tager de grønne jobs

Ligestilling. En evig kamp kunne noget tyde på. Hvordan hænger den kamp overhovedet sammen med klimakampen? Det gør den faktisk på flere måder, men lige præcis i dette indlæg skal det handle om de grønne jobs.

Grøn omstilling

Ligestilling

Kvinder er mere engagerede i klimaet end mænd, men mænd er overrepræsenterede i de brancher, hvor klimaudfordringerne skal løses. Kun få kvinder har indflydelse på energiomstillingen, og kun en af tre nordboer med et job i den grønne sektor er kvinde. norden.org

Kvinderne skal i front

Der bliver og flere grønne jobs, og det er glædeligt. Det er bare sådan, at ifølge Nordisk Ministerråds vidensbank Nordisk Samarbejde, så sidder mændene på to ud af tre af de grønne jobs til trods for, det faktisk er kvinderne, der rammes hårdest og bekymrer sig mest om klimakampen på et internationalt plan.

En undersøgelse fra UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), som danner ramen for globale klimahandlinger, viser, at fællesskaber og grupper er mere robuste, hvis kvinder er en del af planlægningsprocessen.

I de mindre udviklede lande er det oftest kvinderne, der tager sig af opgaver, som finder sted i hjemmet, og på grund af klimaforandringer bliver de jobs sværere i fremtiden, og dermed rammer klimaforandringerne ifølge FN kvinderne hårdere.


kvinderne, der rammes hårdest og bekymrer sig mest om klimakampen på et internationalt plan.

Skiftende monarkiske overhoveder

I meget lang tid har både Danmark og England haft dronninger ved roret. Men dronning Elizabeths død i 2023 og dronning Margrethes abdikation sidder der nu konger øverst på kransekagen. Hvilken betydning vil det få for klimakampen?

Det kan der jo kun gisnes om, og som det jo er med gisninger, så er der ingen garantier for, de holder vand.

En ting er dog sikkert. Hvis vi skal lykkes, skal alle komme til orde, og kvinder skal have ligestilling på det grønne jobmarked i de udviklede lande og mændene større huslige forpligtelser i u-landene.